תחזית מדינת ישראל אפריל 2020

לקרוא עד הסוף ולהרגיש כל מילה. שימו לב : התחזית נבדקת לעומק באמצעות מגמות ופוטנציאליים הנראים במספרים, אך עם גישה של תודעה גבוהה. ישראל מבחינה אנרגטית היא מרכז אומות העולם כולו.